Mye vil bli klart til sommeren

Et lite arkitekttegnet hus omtrent som vist her, vil være den synlige delen av det kommunale mottaksanlegget som skal stå klart ved Usken kai i juni. Pumpeanlegget skal ta i mot avløp fra de ca 160 hyttene og husene på Usken og Uskakalven, som per i dag har bedt om tilknytning til Usken VA. Sandnes kommune har nylig valgt Nordbø Maskin AS som totalentreprenør for mottaksanlegget.
Samtidig har Stangeland Maskin nå flere arbeidslag i gang med graving og legging av vann-, avløps- og fiberrør samt installering av pumpekummer hos brukere av Usken VA. Også Stangeland regner med å ha mesteparten av ledningene lagt før sommerferien. Men noe arbeid ser ut til å gå over til høsten. LES MER  om framdriftsplanene under DOKUMENTER, eller ved å klikke på linken:  
https://drive.google.com/file/d/1NuhF4I1afp0ciWesI3SEvjXxZu-0yWRG/view?usp=sharing

Trenger du hjelp?

Stangeland legger hovedrør og forgreiningsrør fram til pumpekum ved hytta. Men selve oppkoplingen mot hytta må den enkelte selv stå for. Og Stangeland ruller av gårde med flere lag, så det begynner å haste. Usken VA sendte i fjor høst ut en liste over rørleggere og elektrikere som er interessert i gå gi tilbud. Se under DOKUMENTER, eller klikk på linken: 
https://drive.google.com/file/d/1MwFvfvAucQrIrmLrQbO5cPYJYnz4uGY1/view?usp=sharing

SPØRSMÅL - SVAR

Hva hvis naboen skrur av varmekablene?

Hvor mye strøm bruker pumpen?

Hvem har ansvaret for hva?

Kan vi spare kommunale gebyrer?

Hvorfor bare tre ting i do?

Klikk på arkfanen "Spørsmål-svar"

for å få informasjon om ting deltakere i Usken VA-prosjektet lurer på. 

Igangsettingstillatelse - TS klar til å grave, kommunen litt forsinket

Alle tillatelser på plass

September 2020: Sandnes kommune har gitt igangsettingstillatelse for bygging av vann- og avløpsanlegget Usken VA. Samtidig gis det tillatelse til å legge fiberkabler til Usken VA-medlemmer og andre på Usken og Uskakalven som ønsker raskt og stabilt bredbånd i hytter og hus. For abonnement: Ta kontakt med Lyse Altibox.

Stangeland klar til å grave, kommunen litt forsinket med mottaksanlegget

September 2020: Stangeland Maskin planlegger å være i gang med graving sør på Usken i september - antakelig uke 39. Sandnes kommune er forsinket med pumpestasjonen som skal ta i mot avløp fra Usken VA og sende det til fastlandet via sjøledningen på bunnen av Riskafjorden. VA-anlegget vil antakelig være i drift til sommeren 2020.

Kontrakten signert!

5.9.2019: Terningen er kastet! Usken VA AS signerte i dag fastpriskontrakt med Stangeland Maskin for bygging av vann og avløpsanlegg til 26,6 millioner kroner. I tillegg kommer andre kostnader, blant annet til Lyse, slik at totalsummen vil nærmer seg 30 millioner kroner - men fortsatt være innenfor maksgrensen 250.000 kroner per hytte/hus. Planlagt anleggsstart er  første kvartal 2020.

Usken VA AS er byggherre, og har i kontrakten tatt forbehold om offentlig godkjennelse av anlegget og formell
grunneiererklæring fra eierne av store grunneiendommer som anlegget skal legges på. Disse har allerede gitt muntlig tilsagn om slik godkjennelse for arealer som gir tilgang til de 126 hytteeierne som har signert for tre ulike former for
tilknytning: 118 for full tilknytning, 3 for kun vann og 5 for rettighet til senere tilknytning til hovedledningene.

Til sammen utgjør denne oppslutningen 65 prosent av anslått maks antall hytter i Norconsults rapport
fra 2013/14. Legger vi til 14 medlemmer som har signert avtale for tilknytning, men har ikke grunneiertillatelse til framføring av ledninger, øker prosentandelen til 72,5, noe som vi mener er en meget høy oppslutning. Vi takk alle dere som dermed har bidratt til å gjøre dagens signering av kontrakt mulig!

Målet er at anlegget skal være klart i løpet av 2020, men det avhenger av at alle formaliteter er på plass i tide,
at været ikke slår seg altfor vrangt og at anleggsfolk og -maskiner ikke støter på for store problemer. Arbeid er i gang med søknader om nødvendige offentlige tillatelser.

En følge av at kontrakten nå er signert, er at Usken VA ikke lenger kan tilby tilknytning basert på en fast
pris. Men det er fortsatt mulig å kjøpe rettighet til Usken VAs hovedledninger, fra nå av til en pris av 180.000 kroner. I tillegg har Stangeland Maskin utarbeidet et eget tilbud om forgreiningsledninger og pumpekum til eventuelle
nye hytteeiere som ønsker å knytte seg til mens folk og maskiner er i sving. De
som er interessert kan ta kontakt med undertegnede. Vi vil også legge ut informasjon om tilbudet på vår nettside - www.uskenva.no

Styret i Usken VA vil samarbeide med Stangeland (TS) om informasjon til medlemmene og de store grunneierne om
anleggsarbeidet, ønsker om plassering av pumpestasjoner ved hyttene, traséer for forgreiningsledningene med mer. Vi kommer tilbake til dette. Styret vil også sørge for informasjon til øvrige hytteeiere og beboere på øyane.
Anleggsperioden planlegges med tanke på minst mulig ulempe - men ubemerket vil ikke arbeidet gå hen.

Inntil videre gleder vi oss over en kontrakt som vi mener er god for begge parter, og som vil gi oss hytteeiere en
lovlig, langsiktig, miljøriktig og komfortabel vann- og avløpsløsning.

For styret i Usken VA SA
Sveinung Sletten, styreleder"Sterke argumenter for UskenVA"

Henning Tangen på Usken sør skriver i et innlegg til Uskenva.no at han synes motargumenter har fått mye plass i debatt på mail, mens de fleste som er for prosjektet er stille. Han ønsker derfor å balansere debatten litt ved å formidle det han mener er sterke argumenter for å gjennomføre prosjektet. Klikk her for å lese:   https://drive.google.com/open?id=1Ods3v26DR42umBId1mOc_39wVA3r5qjH . Helge Vatne, Usken sør og tidligere styremedlem i Usken VA skriver i en annen artikkel at selv om vi ikke liker det, er det vi selv som må bygge Usken VA - kommunen gjør det ikke. Klikk: https://drive.google.com/open?id=10AR9k6f0N-gUGMsiagPEnW7Bl_91N8LJ

Vi gjenopptar bruken av nettstedet!

Økende interesse for Usken VA

Vi får stadig nye tilknytningsavaler, både per mail og papir. Allmøtet 30.1. samlet over 120 i Tananger. Og på mini-allmøte for hytteiere på høyden over Uskasluppen var ca ti hytter representert. NY FRIST FOR SIGNERING AV TILKNYTNINGSAVTALE: 1. MARS.

Mange spørsmål om vann og avløp

Allmøtene og mailutveksling i for- og etterkant har generert mange spørsmål og kommentarer som kan være av interesse for mange. Vi har lagt ut en del slik under arkfanen "Spørsmål - svar". Her og under "Dokumentasjon" ligger også en del dokumentasjon som har vært etterspurt. Vi legger ut mer informasjon etter hvert.

5,5 mill til vann og avløp på kommunens 2018-budsjett - en milepæl for prosjektet

Mandag 12.11. vedtok bystyret i Sandnes 2018-budsjettet, hvor kommunen har satt av 5,5 millioner kroner til å legge vannledning fra Hommersåk til Usken samt mottakskum og avløpsledning motsatt vei.

-Vi har passert en avgjørende milepæl på vei mot realisering, sier Sveinung Sletten som er styreleder i Usken VA.

- Nå er det egentlig opp til oss grunneiere på Uskakalven og Usken. For samvirkeselskapet Usken VA handler det nå om å forhandle fram tilbud om et godt anlegg til en kostnad som flest mulig er villige til å være med på, sier han.

Sletten håper nå at flere grunneiere som ønsker lovlig innlagt vann og lovlig wc og annet utstyr, vil slutte seg til de 95 medlemmene av Usken VA og undertegne en intensjonsavtale.

-Mange signerte avtaler vil gi lavere kostnad per hytte/hus og samtidig gi styret økt styrke i forhandlingene med de som skal levere utstyr og gjøre jobben.

Mer informasjon ble 12.12.2017 sendt i mail fra styret i Usken VA til alle grunneiere på Usken/Uskakalven. Klikk for å lese: https://drive.google.com/open?id=1sTugS0AHYiso0asRepd_-SZELwvmbqGJ 


Sjølvik VA et steg foran, men
Usken-beslutning høsten 2018

De skulle helst vært i gang med gravingen, men hytteeierne på Sjølvik venter fortsatt på klarsignalet fra Sandnes kommune. I hytteområdet på fastlandet er de nå rundt 80 medlemmer i spleiselaget som skal gi lovlig innlagt vann på hyttene. På Usken og Uskakalven har oppunder hundre meldt seg inn i Usken VA, men investeringsbeslutning kommer først høsten 2018.

De 80 medlemmene i Sjølvik har forpliktet seg til å betale opptil 250.000 kroner per hytte eller hus.
- De som bare vil kjøpe seg inn i fellesledningen betaler 150.000 kroner, og kan koble seg på seinere, sier Ingvald Sviland i Sjølvik VA.

Sveinung Sletten i Usken VA sier de har tilsvarende planer som Sjølvik.
- Vi forbereder nå tilknytningsavtaler som vi skal sende ut til medlemmene ved årsskiftet. Her legger vi opp til at medlemmene tar forbehold om at prisen per hytte eller hus ikke skal overstige 250.000 kroner. Vi vil også tilby kjøp av kun andel i fellesledning i første omgang og som gir rett til tilkopling senere. Men vi har ikke satt en pris for dette alternativet enda.

De ansvarlige for Sjølvik-prosjektet mente de måtte ha med 100 av i alt 150 hytteeiere for å sette i gang.
- Men det stoppet på vel 70. Nå har noen av medlemmene kjøpt flere andeler for å komme i gang. Og det har ført til at ytterligere 5-10 hytteeier har kommet inn, forteller Sviland.

Sletten har tilsvarende erfaring:
- Vi fikk 95 medlemmer av ca 190 potensielle, gjennom en kampanje ved forrige årsskifte. Men etter det virker det som om mange sitter på gjerdet for å se om det blir noe av prosjektet - og selvfølgelig hva det vil koste. Folk fra tilsvarende prosjekter forteller at mange hopper ned fra gjerdet først når maskinene har begynt å grave. Vi håper på flere medlemmer før det, for da vil prisen per eiendom gå ned, flere vil slutte seg til - og prisen går ytterligere ned. En pris på 250.000 kroner for 100 deltakere, tilsvarer ca 200.000 kroner for 150 deltakere.

På Sjølvik har de store grunneierne gitt grønt lys for legging av rør og ledninger. Nå venter styret i Sjølvik VA på at kommunen skal godkjenne byggesøknaden. På Usken/Uskakalven forbereder styret møter med de store grunneierne i løpet av høsten.

Sjølvik VA har bestemt at firmaet Eco Solution skal levere alt utstyret, men at det blir hentet inn anbud på gravejobben først når godkjennelsen fra kommunen er i boks. Usken VA har snakket med Eco Solution og andre, men regner med forhandlinger og kontraktsinngåelse i tredje kvartal 2018 og investeringsbeslutning i fjerde kvartal.

Begge anleggene er dimensjonert for at alle hyttene i de respektive områdene på sikt skal kunne koble seg på.

Ifølge Sletten vil det bli dyrt å vente.
- Det skal lønne seg å gå inn tidlig og dermed bidra til å virkeliggjøre prosjektet. Derfor vil vi legge på prisen for andel i fellesledningen etter at investeringsbeslutningen er tatt - og bruke en del av dette til å redusere pionérenes opprinnelige pris. Dessuten er det slik at dersom man venter til etter at fagfolk og maskiner har forlatt øyene, må alt innkjøp av godkjent utstyr samt oppkoplingsarbeid ved autoriserte fagfolk på egen eiendom, skje på egen regning. De som går inn før investeringsbeslutningen er tatt får en fast og solidarisk pris fram til hytteveggen.  

- Aldri vært nærmere et VA-anlegg for hele Usken og Uskakalven

Her er medlemmene i Usken VA (grønne bobler) plottet inn på kartet som kommunen i sin tid fikk laget for å vise  mulige traséer for et vann- og avløpsanlegg på Usken. I forprosjektet fra Asplan Viak er lagt inn et nytt forslag til trasé som er tilpasset dagens nær 100 medlemmer - men som samtidig er fleksibelt nok til å kunne ta inn nye medlemmer. Med dagens antall medlemmer viser Asplan Viaks foreløpige anslag at prisen per eiendom blir drøye 250.000 kroner. Med 150 medlemmer vil prisen gå ned mot 200.000 kroner.

- Det er fortsatt en vei å gå, men vi har aldri vært nærmere et vann- og avløpsanlegg som de aller fleste på Usken og Uskakalven kan knytte seg til. Anlegget vil gi en langsiktig løsning som både sikrer godt kommunalt vann til alle, og en avløpsordning som gir anledning til å ha innlagt vann - inkludert for vannklosett, sier Sveinung Sletten.

 Styrelederen i Usken VA er ikke skremt av prisene som nylig ble presentert i en foreløpig rapport fra Asplan Viak. I  beste fall kan gravingen være i gang i løpet av vår/ sommer neste år. Nå håper Sletten å få enda flere med i spleiselaget slik at prisen for den enkelte kan presses ned.  LES MER ved å klikke på denne lenken: https://drive.google.com/open?id=0B3fWqaYA1S_-NmlqdEtQUlRoOEE


Nytt styre i Usken VA

Årsmøtet 21.3.2017 godkjente framlagte vedtekter og valgte nytt styre bestående av Sveinung Sletten (leder) som har hytte i Uskasluppen, Asbjørn Olsen (Usken nord ) nord, Jarle Padøy (Usken sør), Bruse Halvorsen (Uskasluppen), Linn Hoel (Usken sør) og Johan Mihle Laugaland (Uskakalven).

Ettersom Usken VA ikke ble formelt registrert i Brønnøyund før i 2017, ble det ikke lagt fram "normal" årsrapport og regnskap. Men det ble orientert om virksomheten i 2016 og fram til dags dato, og det ble lagt fram en økonomisk status som viser at det per 13.3.2017 var innbetalt 370.000 kroner fra 92 medlemmer. Midlene var disponert til portoutgifter, utgifter til styremøter og befaring med Asplan Viak, registrering i Brønnøysund og delbetaling til Asplan Viak for forstudie av VA-anlegg. Til sammen var det brukt 41.970 kroner. Gjenstående forpliktelser (Asplan Viak) var ca 270.000 kroner.

Årsmøtet fikk en orientering om det pågående forprosjektet som skal danne grunnlag for beslutning om videreføring vår/sommer 2017. Forprosjektet vil også være et viktig grunnlag for inngåelse av tilknytningsavtaler mellom Usken VA og det enkelte medlem, samt for å kunne iverksette en god og tjenlig anskaffelsesprosess.  Byggestart antas å kunne skje i 2018.

Forslag til vedtekter ble vedtatt som framlagt av styret. Klikk på fanen "Dokumenter". I tråd med vedtektene ble det framlagt forslag om at styret får fullmakt til å kunne innføre godtgjørelse til styremedlemmene for samvirket. Fra det tidspunkt da endelig investeringsbeslutning om VA-anlegg er tatt (tidligst høsten 2017) kan styrets medlemmer motta en årlig godtgjørelse med øvre ramme 2500 for hvert medlem.  Godtgjørelsen skal likevel ikke være høyere enn forventet årlig driftsavgift for tilknytning til VA-anlegget. Utbetaling kan tidligst skje etter 9 måneders tjenesteid.

Det kan også betales godtgjørelse til medlemmene av foreningen, herunder styremedlemmer, for arbeid med forberedelse, etablering og/eller drift av VA-anlegg. Forutsetninger for godtgjørelse er at arbeidet er utenfor ordinært styrearbeid, det skal være regulert av skriftlig avtale mellom styret og den som skal utføre oppgaver. Videre skal godtgjørelsen være klart lavere enn det ville ha vært å kjøpe tilsvarende fra kommersiell tjenesteyter. Styret skal ved fremleggelse av regnskap til årsmøtet legge fram spesifiserte opplysninger om hver avtale som er nevnt. Betaling av godtgjørelse kan først skje etter at regnskapet som omfatter godtgjørelsene er godkjent av årsmøtet.

Årsmøte i Usken VA 21.3.2017

2.3.2017: Samvirket Usken vann og avløp SA inviterer medlemmer til årsmøte tirsdag 21. mars kl 18 - 19:30 hos BI i Hesbygaten 5, Stavanger. Formell innkalling med agenda og saksdokumenter kommer via e-post senest 14.3. Årsmøtet skal bl.a. behandle årsberetning og regnskap (som blir mer en redegjørelse enn formelle rapporter, siden samvirket formelt ble etablert i 2017), styrets orientering om driftssituasjon, planer og videre utsikter, valg av styret, revisor og valgkomite, godkjenning av vedtekter og eventuelle andre saker fremmet av medlemmer. Frist for å forslå saker til årsmøtet er mandag 6. mars, slik at styret kan behandle forslag i møte 7. mars. Forslag sendes til leder av interimsstyret, Sveinung Sletten, på e-post (sveis@live.com) eller sms (95075554).

Grunneiere på Usken/Uskakalven som ikke er medlem, men ønsker å delta i årsmøtet til Usken VA, må først melde seg inn i samvirket ved å sette 5000,- kroner inn på konto 3201.17.85912. HUSK: Du må i meldingsfeltet i nettbank eller på giro oppgi navn og adresse til eier samt bruksnummer, e-postadresse, mobil-nummer og eiendomstype (hytte, hus eller tomt). Alternativt kan informasjonen sendes i e-post til sveis@live.com. Ved innmelding senere enn 14.3. må kvittering for betalt avgift tas med for registrering ved inngangen til årsmøtet.

Befaring  med Asplan Viak

24.2.2017: Samvirket Usken vann og avløp (Usken VA) har inngått avtale med Asplan Viak om gjennomføring av et forprosjekt som skal gi sikrere kostnadsanslag samt besvare tekniske spørsmål knyttet til anlegg og drift av planlagtvann- og avløpsanlegg på Usken og Uskakalven. Onsdag 1. mars skal Usken VA og Asplan Viak på befaring.

Utgangspunktet er Norconsults kart med innlagt fellesrør for hele Uskakalven og "østkysten" av Usken. Forprosjektet skal også se på muligheten for oppstart basert på et mindre anlegg, men der det er kapasitet til senere utvidelse. Per i dag har Usken VA 91 medlemmer. Ve3d månedsskiftet mai/juni må vi avgi erklæring til kommunen om oppslutningen er stor nok til å starte utbygging i 2018. Innen den tid bør vi antakelig være godt over 100 medlemmer for å kunne oppnå en aksepabel kostnad per eiendom. En foreløpig kostnadsrapport fra Asplan Viak vil derfor være klar i begynnelsen av mai, slik at folk har et bedre grunnlag for å vurdere om de skal melde seg inn.

For å bli medlem: Betal 5000 kr til konto 3201.17.85912. HUSK: Du må i meldingsfeltet i nettbank eller på giro oppgi navn og adresse til eier samt  bruksnummer, e-postadresse, mobil-nummer og eiendomstype (hytte, hus eller tomt). Alternativt kan informasjonen sendes i e-post til sveis@live.com .

91 medlemmer i Usken VA. Finansiering av forprosjekt sikret. Behov for at flere blir med i arbeidet videre.

Oppdatert 24.2.2017: Usken vann og avløp SA har nå 91betalende medlemmer. Det betyr i første omgang at vi har økonomi til å gjennomføre et forprosjekt for å få fram sikrere kostnadsanslag og gi svar på spørsmål både styret og øvrige grunneiere har til utbygging og drift av et trykkbasert VA-anlegg. Større sikkerhet er viktig for avgjørelsen hver av oss må ta til høsten, om investering i anlegget.

Med 91medlemmene er vi allerede svært nær det nedre antall deltakere vi la til grunn for våre foreløpige kostnadsanslag. Forutsatt at forprosjektet bekrefter kostnader i den størrelse vi har antydet, så tror jeg
økt sikkerhet også vil føre til interessen for å delta. Dette er viktig, for antall deltakere i prosjektet er den beste måten å redusere kostnaden per eiendom. Og reduserte kostnader kan igjen føre til at flere ser seg tjent med å
delta. En positiv spiral.

På vegne av styret i Usken VA, vil jeg rette stor takk til dere som valgte å gå inn som medlemmer tidlig. Vi ser oppslutningen som en tillitserklæring, og den gjør det mulig å videreføre arbeidet. Nærstående oppgaver er å inngå
kontrakt om forprosjekt og å følge opp dette, samt å framforhandle en utbyggingsavtale med kommunen. En slik avtale sammen med tilstrekkelig oppslutning om anlegget fra vår side, er en forutsetning for at kommunen vil
budsjettere med oppstart på sin del, nemlig overføringsanlegget mellom Usken og Riska, allerede i 2018.

Samtidig har jeg respekt for at flere fortsatt er i tenkeboksen. Dette er et stort økonomisk løft. Vit at dere er hjertelig velkommen til å tegne dere som medlemmer fram mot sommeren. Slik jeg ser det bør vi være godt
over 100 i mai, da vi må avgjøre om oppslutningen er stor nok til å kunne starte utbyggingen til neste år. Fra 1.2. koster medlemskap 5000 kroner, og gir rett til å be om tilknytningsavtale med Usken VA. Medlemskap gir også møte- og stemmerett på årsmøtet i mars. Les mer om rettigheter og plikter i vedtektene under fanen «Dokumenter»
øverst på siden.

Du kan bli medlem ved å betale 5000 kr til konto 3201.17.85912. Vi har forenklet innmeldingen ved at du nå kan bruke meldings-/kommentarfeltet i nettbank/girotil å føre opp nødvendig informasjon: Navn
og adresse til eier, bruksnummer, e-postadresse, mobil-nummer og eiendomstype (hytte, hus eller tomt). Alternativt
kan informasjonen sendes i e-post til sveis@live.com .

Et stort arbeid og mange spennende oppgaver venter oss framover. Ikke alle som i dag sitter i interimsstyret kan stille til valg på nytt mer permanent styre. Jeg vil derfor på vegne av interimsstyret be om at medlemmer
som har relevant kompetanse, kapasitet og stå-på-vilje, tar kontakt med styret, som også er valgkomite, for å diskutere om og hvordan dere kan bidra til å gjøre Usken VA til en suksess. I tillegg til god kompetanse innen prosjektstyring/-oppfølging trenger vi kompetanse/ erfaring fra f.eks. forretningsjus, utforming av avtaler, forhandlinger, kommunikasjon, erfaring fra organisasjonsarbeid m.m.

Så hvis du har lyst og kompetanse - eller har tips om andre gode folk som du ønsker skal bidra til å ivareta våre felles interesser som medlemmer av Usken VA, ta kontakt med Jarle Padøy (jarle.padoy@lyse.net / 99548599), undertegnede eller andre du kjenner i styret.

Med vennlig hilsen
Usken vann og avløp SA
Sveinung Sletten,
leder av interimsstyret
sveis@live.com, 95075554Folk på Vier veldig fornøyd
med VA-anlegget

27.1.2017 Første snortrekk på nytt anlegg for avløp og vann på Vier skjedde i mai 2016 og løpet av juli hadde 50 hus og hytter tatt anlegget i bruk. Da bygging av avløpsanlegg ble besluttet våren 2013, var det til en pris per eiendom på 162 000 kroner. Anlegget ble levert til en pris under dette. I tillegg har 41 av eiendommene også knyttet seg til et privat vannverk. Prisen for vanntilknytning er differensiert. For dem som har betalt mest, ble sluttsummen for både vann og avløp 275 500 kroner

Morten Sola (bildet) er leder for Viava - Vier avløp og vann. Han sier at folk er veldig fornøyd. Viava har da også kunnet bruke av pengebeløpet som ble til overs etter avløpsanlegget til å «pynte» litt, blant annet ved bedre tildekking der rør som ligger oppå bakken krysser turstier. Dette er arbeid som sluttføres i vinter.

Initiativ til avløpsanlegg på Vier ble tatt høsten 2011. Den gangen ble det utarbeidet et tidlig kostnadsanslag per hytte på 110 000-120 000 kroner basert på et totalt potensial på 75 hytter og 5 hus. Våren 2013 ble byggevedtak basert på bindende påmelding fra totalt 47 enheter - som siden ble til 50 enheter. Selve byggingen av avløpsanlegget startet våren 2015.

På Vier var ikke vann med i det tidlige initiativet. Men i 2014 ble det besluttet å bygge på en eksisterende vannforsyning for 20 av hyttene, slik at dette til ble et eget lite vannverk med vannreservoar og renseanlegg. I dag er 41 enheter knyttet til dette vannverket. Prisen for tilknytning varierer mellom tre brukergrupper: Fastboende (hus), hytter som var del av det opprinnelige anlegget og nye brukere. Den siste gruppen betalte mest - 113.500 kroner for tilknytning.

Sola sier at for den totale prisen de har betalt - som altså er opp til 275 500 kroner - får brukerne vann til hytteveggen og avløpsrør samt pumpekum ved hytta og elektrisk oppkopling inne i hytta til et eget styringsskap for pumpekummen. Øvrige kostnader inne i hytta betales av den enkelte.

Han forteller videre at hver bruker betaler 2000 kroner per år for vedlikehold av avløpsanlegget og 1200 kroner for vann - mva kommer i tillegg for begge. Han sier at driften har gått meget bra. «Vi har i grunnen gått og håpet på kaldt vær for å få testet anlegget - og det fikk vi da gradestokken viste 5-6 minusgrader. På et av de lengste strekkene viste det seg da at tilførselen av strøm til varmekablene ble for liten og røret frøs. Dette fikk vi raskt utbedret. Da varmekablene igjen kom på, virket hele anlegget som det skulle. Utover dette opplevde en hytteeier at pumpa hans røk. Det var en
garantisak og pumpen ble raskt byttet ut». Sola legger til at Viava har
anskaffet reservepumper og noen andre kritiske reservedeler for raskt å kunne
utbedre problemer som måtte oppstå.

Han registrerer stor tilfredshet blant folk, men på spørsmål om det er noe de har vært misfornøyd med, sier han at det kom noen kommentarer under anleggsperioden, da rør og utstyr lå utover. Og på noen strekninger der rør må ligge oppå fjell, synes enkelte at det har tatt litt lang tid å dekke til. «Men slik er det jo i anleggsperioder. Jeg synes folk har vært oppfinnsomme og brukt forskjellig stedlig masse, som mose, kvister og annet til å dekke over der rør ikke kan graves ned. Og sakte men sikkert forsvinner rørene.»

På spørsmål om ikke kommunen egentlig burde sørge for vann og avløp til hyttene, svarer Sola at «det tror jeg vi alle kan være enige om. Men vi vet jo at skal vi overlate dette til kommunen kan det ta mange tiår å få noe til - om det i det hele tatt vil skje. Folk her har vært villige til å betale for å få orden på vann og avløp nå.»

Sola sier at en positiv virkning av prosjektet er at folk er blitt mer samlet og kjent med hverandre. Dessuten ser han at lovlig innlagt vann og avløp har ført til stor oppgraderingslyst i hyttene.Plass for Usken VA i kommunebudsjett 2018 – haster å få nok medlemmer

11.1.2017 Usken VA har hatt en god start på året. Vi er nå ca 40 medlemmer og nye innmeldinger kommer stadig inn. Sammen med innmeldingene har vi fått mange hyggelige og oppmuntrende hilsener om å stå på. Mange takk for det - og velkommen som medlemmer i Usken VA! Oppmuntrende er også e-post fra Sandnes kommune 5.1. hvor kommunen er positiv til å legge overføringsanlegg for vann og avløp mellom Usken og Riska inn i budsjettet for 2018.

En forutsetning for dette er at Usken VA som prosjektleder innen den tid har inngått en såkalt utbyggingsavtale med kommunen. En annen forutsetning er at Usken VA bekrefter tilstrekkelig oppslutning om den private delen av prosjektet til at også dette kan igangsettes i 2018.

Det siste betyr at Usken VA får økt press på seg for å møte tidsfrister og andre krav for at kommunens avdeling for vann, avløp og renovasjon skal nå sin budsjettfrist, som er i juni. Det haster derfor enda mer enn vi tidligere antok å sette i gang et forprosjekt for å etablere sikrere kostnadsanslag og svare på tekniske spørsmål. Vi går derfor i disse dager ut med forespørsel til rådgivende spesialister innen vann og avløp om gjennomføring av et slikt forprosjekt. Men styret mener det ikke vil være riktig å undertegne en kontrakt før Usken VA har opp mot 100 medlemmer.

Vi ber derfor om at dere som vil medlem, melder dere inn så snart som mulig.

Klikk her for innmeldingsskjema: https://drive.google.com/open?id=0B3fWqaYA1S_-RmgydVNTckVfMzg , eller ta kontakt med undertegnede.  I skjemaet finner du også kontonummer for betaling av medlemsavgift (4000 kroner i januar, 5000 kroner ved senere innmelding).

Jeg minner om at medlemskap ikke innebærer en forpliktelse til å investere i anlegget. Hver av oss grunneiere forplikter oss til å investere først idet vi inngår tilknytningsavtale med Usken VA. Slike avtaler vil bli inngått etter at forprosjektet har gitt oss et bedre beslutningsgrunnlag i form av sikrere kostnadsanslag og gode svar på utestående
spørsmål. I mellomtiden er antall medlemmer en svært viktig indikator på om oppslutningen om Usken VA er stor nok til å igangsette prosjektet i 2018. Medlemskap er for øvrig en forutsetning for å kunne inngå tilknytningsavtale.

Neste «allmøte» blir årsmøtet i Usken vann og avløp SA, som skal avholdes i løpet av 1. kvartal 2017. Her skal vedtekter behandles og styre i samvirket velges. Medlemmer av samvirket vil da ha stemmerett. I tillegg kan
andre personer med tilknytning til en innmeldt eiendom få møterett og få tilsendt all informasjon. Utover dette vil vi publisere en del informasjon på www.uskenv.webnode.com som er åpen for alle på Usken/Uskakalven.

Med vennlig hilsen

Usken vann og avløp SA,
Sveinung Sletten, styreleder
95075554, sveis@live.com


Skjema og kontonummer klart for nye medlemmer av Usken VA

1.12.2017    Grunneiere (hus, hytter, tomter) på Uskakalven og Usken kan nå melde seg inn i samvirket Usken vann og avløp SA (Usken VA). Her er framgangsmåten i tre steg:  
1. Klikk på lenken https://drive.google.com/file/d/0B3fWqaYA1S_-RmgydVNTckVfMzg/view
2. Skriv ut skjemaet, fyll ut nederste del, skann hvis du kan og send via e-post til sveis@live.com - eller send per brev til Sveinung Sletten, Steingt. 57, 4024 Stavanger. Husk å fylle ut alle elementene, hvis mulig.
3. Betal til konto 3201.17.85912 innen 14 dager etter innsendt påmeldingsskjema. Merk betalingen med bruksnummer og navn på eier. Prisen for medlemskap er 5000 kroner, men betaler du før 31.1.2017 er prisen 4000 kroner. Pengene skal bl.a. brukes til å etablere et best mulig beslutningsgrunnlag for vann- og avløpsprosjektet på Usken/Uskakalven.

Du finner vilkår for medlemsskap i vedtektene for Usken VA. Gå til arkfanen "samvirke" for å lese mer, eller  "dokumenter" for å laste ned, eller klikk her: https://drive.google.com/open?id=0B6hj2wUZ2KqXanBzRzFUZTdkekE . På dette nettstedet finner du også refera fra allmøtet 23.11. og annen informasjon om Usken VA.

100 på allmøte. Samvirke stiftes

25.11.2016     100 frammøtte og nær fullsatt rådhuskantine i Sandnes 23. november. Styret gikk gjennom argumenter og fakta om vann og avløpsprosjektet Usken VA, veien videre for prosjektet - og for etablering av et samvirkeselsap som grunneierne kan melde seg inn i. Styret fikk mange spørsmål - også kritiske - og stor applaus som avslutning av møtet. Det var ingen innsigelser mot at styret etter møtet stifter samvirket Usken vann og avløp SA, og heller ikke mot styrets ønske om å bruke penger til et forprosjekt som ledd i å skape et best mulig grunnlag for en bestlutning om å gå i gang med et vann- og avløpsanlegg. Sandnes kommune vil ta kostnadene for overføringsanlegg mellom Usken og Riska, men penger vil tidligst være tilgjengelig i kommunebudsjettet for 2018. Dette gir grunn til å anta at Usken VA tidligst kan stå klart i 2019. Les referat ved å klikke på linken nedenfor: (Hvis den ikke åpner med en gang, klikk en gang og klikk deretter klikk på "Gå til").

Allmøtet 23.11.: 100 frammøtte, gode, kritiske spørsmål - og stor applaus for Usken VA

Referat fra allmøte nr 2 - Usken vann og avløp

Tid: Onsdag 23.november 2016

Klokke: 19-21

Sted: Kantinen, Sandnes rådhus, Jærveien 33

Frammøtte: 100

Hensikten med møtet (fra invitasjonen):

Alle grunneiere (eiere av hytte/hus/tomt) på Usken og Uskakalven er velkommen til allmøte nummer to med informasjon om vann- og avløpsprosjektet Usken VA. Allmøtet vil få en gjennomgang av hovedtrekkene ved vann- og avløpsanlegget, samt en oppdatering om arbeid som er gjort siden forrige allmøte 31. mai. Vi vil legge fram resultatet av spørreundersøkelsen om interessen for å delta, gi noen kommentarer til kommunens informasjon om avløpsregler og -politikk, svare på spørsmål som har kommet fra dere grunneiere - og selvsagt svare på spørsmål som kommer i møtet. Vi går dessuten gjennom forslag til etablering av et selskap som skal eie og styre prosjektet - og hvordan interesserte grunneiere kan bli medlem av dette selskapet.

Dagsorden:

1. Informasjon/oppdatering siden allmøtet i mai Sveinung Sletten

2. Prosjektstatus - forstudie Asbjørn Olsen

3. Organisering av virksomheten, etablering av
selskapet Usken VA, vedtekter, medlemskap
Erik Jarlsby

4. Spørsmål/kommentarer/diskusjon

Presentasjonen som dekker dagsorden med fakta og kommentarer finner du her:
https://drive.google.com/open?id=0B6hj2wUZ2KqXMGRYcWZzR3RHX2c

REFERAT:

Sveinung Sletten som er leder av interimsstyret i Usken VA, ønsket velkommen til de 100 fremmøtte og orienterte om dagsorden.

Ba møte godkjenne at Jarle Padøy ledet møte og Grethe Andersen var referent.

Han oppfordret alle til å oppgi e-post for å lette kommunikasjon i prosjektet framover. Han henviste også til ny webside, www.uskenva.webnode.com, som vil bli brukt som informasjonskanal framover, og hvor det også finnes kontaktinformasjon og offentlige dokumnter om Usken VA.

Informasjon/oppdatering siden allmøtet i mai - Sveinung Sletten (ca 19:15 - 19:35)

Sveinung presiserte at framdriftsplanen fremdeles er meget grov og ble derfor presentert med forbehold.

Skriv fra Sandnes kommune om trykkavløp vil senere bli lagt ut på nettstedet www.uskenva.webnode.com.

Etter orienteringen ble det åpnet for spørsmål fra salen. Interimsstyrets svar som gjengitt nedenfor tar utgangspunkt i det som ble sagt i møtet, men er i noen tilfeller supplert/redigert for å gjøre svaret mer utfyllende:

Spørsmål:

Kan du si noe om risiko og pris? Hvor sikre er dere på estimatene?

Svar fra interimsstyret:

Vi er ikke sikre på estimatene, det er derfor vi anbefaler å gjøre et forprosjekt for å få fram sikrer estimater innen hver enkelt tar stilling til prosjektet. Men våre anslag ligger nært opp til kostnadene for tilsvarende prosjektet og også nært anslag i Norconsults rapport til kommunen samt anslag EcoSolutions har gjort etter å ha gått opp traceer på Usken/Uskakalven. Nærmere redegjørelse kommer som del av presentasjonen «Prosjektstatus - forstudie» av Asbjørn Olsen.

Spørsmål:

Kan dere si mer om plassering av tank for overføringsanlegg til Ruska på Usken Sør. Risiko? Lukt? Vil det dannes «forstoppelser»? Hvordan skal dette vedlikeholdes? Vil det kreve ny vei? Har dere undersøkt dette?

Svar fra interimsstyret:

Tanken må ligge høyt nok til at tyngdekraften vil føre avløp gjennom rør på havbunnen til Riska. Kommunen er ikke låst til den plasseringen av tanken som er vist i Norconsult-rapporten. Dette må sees på og avklares grundig som del av forprosjekt for å få avklart alle forhold omkring dette. Slik vi ser det, vil det være en fordel om tanken ikke ligger for tett oppi bebyggelse. Når det gjelder tilstopping i avløpsrør så må dette løses ved å stille klare og tydelige krav til leverandør av utstyr, om at anlegget bygges basert på et prinsipp om selvrens av rør, også på vinterstid. I så måte er det interessant at det finnes mange anlegg av denne typen også på høyfjellet, i et atskillig kaldere klima. Det vil bli inngått vedlikeholdsavtale for anlegget, før det kommer i drift.

Spørsmål:

Har dere tenkt på avtaler med grunneiere? Hva gjør dere hvis de ikke aksepterer? Er dere villige til å ekspropriere?

Svar fra interimsstyret:

Avtaler med grunneiere må på plass for at prosjektet skal kunne realiseres. Forhandlinger med grunneiere blir en viktig del av prosjektet. Kommunen vil forhandle om grunn til overføringsanlegget mens Usken VA vil forhandle om rett til å legge rørledningene over eiendommer. Spørsmålet om ekspropriasjon må rettes til kommunen. Dette er ikke noe styret i Usken VA har vurdert eller har myndighet til. For øvrig er det jo grunn til å regne med at mange grunneiere kan se det som en stor fordel med tanke på mulig framtidig salg av tomter og/eller utbygging at det blir etablert et vann- og avløpsanlegg som man kan knytte seg til.

Prosjektstatus - forstudie - Asbjørn Olsen - 19: 45 -20:15

Se vedlagte presentasjon. Asbjørn presiserte at den planlagte løsningen er vel utprøvd i flere andre prosjekter som interimsstyret har vært i kontakt med. Asbjørn presiserte at vi mener det er viktig med en systemløsning som tar høyde for hele prosjektet (ikke bare avtale med en og en leverandør av de ulike elementene). Dette er også en del av begrunnelsen for hvorfor styret anbefaler at neste steg er et forprosjekt for å få fram sikrere estimater før hver enkelt skal ta stilling til prosjektet for sin eiendom på Usken.

Etter orienteringen ble det åpnet for spørsmål fra salen:

Spørsmål:

Er det ikke snodig at Usken-VA skal ha prosjektansvar for kommunalt anlegg?

Svar fra interimsstyret:

Det er ikke uvanlig at dette skjer i såkalt offentlig-privat samarbeid. Sandnes kommune har innenfor vann- og avløp i hytteområder nettopp satset på slikt samarbeid, og ønsker altså at vi skal prosjektere både den private delen av anlegget og den kommunale. Fordelen er at vi da sikrer nødvendig samordning i planlegging av de to delene. Men her er det klart at vi kommer til å trenge profesjonell hjelp av en eller flere leverandører.

Spørsmål:

Vil pumpekum som skal være på hver enkelt sin eiendom avgi lukt? Er den tett?

Svar fra interimsstyret:

Ja, den skal være tett og luktfri slik vi har forstått det - og det må vi forsikre oss om gjennom forprosjektet som planlegges videre.

Spørsmål:

Har dere gjort vurderinger om kun å tilby avløp? eller bare vann?

Svar fra interimsstyret:

En tilfredsstilende vannkilde kreves for å kunne knytte seg til det planlagte avløpet, , men det kan også være i form av private brønner. Et spørsmål vi må stille oss er hvordan kommunen vil stille seg til overføring av kommunalt vann til Usken, dersom få sier ja til vann. Vi vet også at kommunalt vann er et viktig argument for mange til å være med i Usken VA. Og vi antar at en del av dem som i dag har godkjente avløp kan være interessert i å knytte seg til en ledning med kommunalt vann. Vi har diskutert problemstillingen, men ikke konkludert. Vi tar dette punktet med oss i det videre arbeidet.

Spørsmål

Vil anlegget bli bygget bare for dem som har sagt ja til nå? Eller vil dere ta høyde for kapasitet til alle på Usken etterhvert?

Svar fra interimsstyret:

Kommunen har stilt krav til kapasitet som dekker alle relevante eiendommer - inkludert mulige nye hytter. Prosjektet tar høyde for å ivareta mulighet for totalen på Usken og må dimensjoneres deretter. Dimensjoneringen og utbyggingen av anlegget vil også måtte ta hensyn til beliggenheten av eiendommer som ønsker tilknytning. Er det kun én av 20 hytter i et område som vil være med, så er det ikke sikkert dette området får tilknytning i første omgang, men må kanskje vente til flere er klar til å knytte seg til.

Spørsmål

Det er store avvik mellom deres kalkyler for ca 150 hytter som vil gi en totalsum på ca 30 millioner mot det som NorConsult-rapporten tilsier. Hvorfor er det slik?

Svar fra interimsstyret:

Styrets foreløpige anslag bygger på Norconsult-rapporten og kostnadsanslag fra EcoSolutions - og ser ut til å tåle sammenligning med tilsvarende prosjekter. Kommunen sier i et skriv denne uken at den anser kostnadsanslagene fra Usken VA som realistiske. Forskjeller mellom Norconsult og våre foreløpige anslag kan dreie seg om valg av løsning, hvorvidt man regner overføringsanlegget som kommunen dekke inn i prisen per eiendom eller ikke, samt ulike forutsetninger om antall eiendommer og andre forhold. Igjen vil vi presisere at forprosjektet er viktig for å få fram mer nøyaktige estimater som vil bli forelagt alle før endelig beslutning om tilknytning tas av den enkelte.

Spørsmål

Den foreslåtte løsningen består i å grave ned hovedanlegget. Jeg vet om anlegg ved Eigerøy hvor slike anlegg går under vann. Er det besluttet at må ligge på land? Har vi tenkt noe tilsvarende trasé hvor stikkledninger kan gå sjøveien?

Svar fra interimsstyret:

Norconsult-rapporten har regnet på et alternativ for en bit av vår hovedledning, som da legges i sjøen mellom Uskesluppen og Usken sør. Uansett så vil mesteparten av vårt anlegg ligge på land og sjøledning har derfor begrenset verdi for oss. Dette er forhold som vil bli endelig avklart i forprosjektstudiet og besluttet som del av vedtak om gjennomføring av anlegget.

Spørsmål

Hva blir årlige driftskostnader etterhvert? Har dere oversikt på dette?

Svar fra interimsstyret:

Det må tas høyde for driftskostnader ved anlegget som f.eks strøm og ettersyn. Omfanget av driftskostnader er ikke avklart på dette tidspunkt.

Det ble opplyst fra salen at i et tilsvarende prosjekt på Eigerøy er disse kostnadene ca 2000 - 2500 per år. For å holde prisen lav er det aktuelt å få til avtaler hvor man gjør ettersyn på flere hytter på en gang. Dette må avklares i forkant av evt. beslutning om utbygging.

Spørsmål

Hvis man har bio-toalett man er fornøyd med. Går det an å droppe vannklosett og dermed kun koble til gråvann?

Svar fra interimsstyret:

Tilkopling av gråvann fordrer mye av samme investering i anlegget da det uansett er påkrevd å ha en pumpe som har kapasitet til å sende gråvannet inn i et trykksatt ledningsnett. Dette vil kreve pumpekapasitet i samme størrelse som pumper som også kan ta avløp fra toalett. Forskjellen blir da med eller uten kvern-funksjon til å male opp den faste delen fra toalett. Det er derfor et spørsmål hvor mye det er å spare på investeringen for tilknytning. Derimot kan det å beholde bio-toalettet føre til mindre behov for ombygging i hytte/hus, og dermed tilsvarende reduksjon av den totale investeringen på den enkelte eiendom. Styret vil se på en slik løsning i det videre arbeidet, men kan ikke her og nå konkludere hva svaret blir.

Organisering av virksomheten Erik Jarlsby - 20:15 - 20:45

Se vedlagte presentasjon. Etter orienteringen ble det åpnet for spørsmål fra salen:

Spørsmål

Hvorfor sier du betaling av hovedbeløp i 4.kvartal 2017 når saken ikke skal være politisk vedtatt i Sandnes kommune før 2018?

Svar fra interimsstyret:

Budsjettet for 2018 blir vedtatt i 2017. Men det kan godt være at første innbetaling blir i 2018 - vi har kun sagt at 4. kvartal 2017 er det tidligste tidspunkt for innbetaling av et større beløp - og da forutsatt at kommunen har gjort sitt budsjettvedtak.

Spørsmål:

Dere legger opp en modell hvor tilknytning blir dyrere senere for dem som ikke knytter seg til i første omgang/første utbygning. Jeg er representant for en av de 22 enhetene på Uskakalven som har et godkjent va-anlegg i dag. Jeg ser for meg at kommunen kanskje kommer om 5-10 år og vil pålegge oss tilknytning. Da syns vi det er urimelig at vi skal betale dyrere fordi dere lager egentlig en løsning som på sikt muligens kan sanere vår godkjente løsning. Kan dere se på betalingsmodellen her for slike anlegg?

Svar fra interimsstyret:

Vi ser poenget og vil ta dette innspillet med i videre jobbing og utredning av forprosjekt og betalingsmodell.

Spørsmål:

Hvorfor haster dette prosjektet sånn? Er det drevet fram av folk som har interesse av å selge eller bygge ut tomter? Kan vi ikke heller vente til kommunen ser seg i stand til å gjøre dette prosjektet om 10 år?

Svar fra interimsstyret:

Sandnes kommune har gjort det klart at den ikke har økonomi eller kapasitet til å ta denne type prosjekter selv, men vil satse på samarbeid med private for å legge til rette for VA-løsninger for hytter og i grisgrendte strøk. Det er usikkert hva som vil skje i neste planperiode - etter 2025. Kommunen har ikke sagt at den da vil påta seg dette arbeidet og disse investeringene, men at den tidligst vil vurdere dette på det tidspunkt. Uansett: Vi som står bak dette initiativet har ikke lyst å vente på lovlig vann og avløp i ti år - og med risiko for å måtte vente enda lengre. Til spørsmål om motivet bak vårt initativ: Dette er ikke drevet fram av folk som vil selge tomter, men av folk som primært er interessert i få en varig løsning for avløp som gir anledning til å ha innlagt vann på lovlig vis. At dette vil øke verdien på eiendommen vil sannsynligvis være viktig faktor for de flest av oss grunneiere, når vi skal ta beslutning om å investere eller ikke. For mange betyr det også mye at vi samtidig bidrar til redusert forurensing av grunn, vassdrag og sjø. At noen som sitter på ubebygde tomter også kan være positive til Usken VA ser vi som positivt, både for dem og for oss andre. For da kan felleskostnadene deles på flere, noe som reduserer prisen per eiendom.

Spørsmål:

Vi synes kommunen slipper billig her? Ser ut som de kun vil bidra med mindre enn 10% . Har dere en skriftlig avtale med Sandnes kommune om hva de vil bidra med? Er det sammenlignbart med andre steder som ikke er en øy?

Svar fra interimsstyret:

Vi har ikke skriftlig avtale med Sandnes kommune enda, men har hatt god dialog underveis og kommunen har flere ganger, både muntlig og skriftlig (senest denne uken), sagt tydelig og klart at den vil ta kostnaden med bygging og drift av overføringsanlegget. Men kommunen må ha flertall i kommunestyret for å få anlegget inn i budsjettet for 2018, før vi er helt sikre på at kommunen har penger til sin del av investeringene.

Avslutning

To personer fra salen ga avslutningsvis ros til interimsstyret og berømmet presentasjon og innsats som er gjort så langt, og som den ene sa: Jeg gleder meg til å kunne trekke i snoren! Begge ga uttrykk for støtte til interimsstyrets planer for i videre arbeid framover. Innleggene fikk kraftig applaus fra salen.

Møtet ble avsluttet 20:50

Lenke til presentasjonen som ble vist på allmøtet: https://drive.google.com/open?id=0B6hj2wUZ2KqXMGRYcWZzR3RHX2c