Styreleder og daglig leder, Sveinung Sletten, kan kontaktes på sveis@live.com , telefon 950 75 554.
Postadresse:  Usken vann og avløp, ved Sveinung Sletten, Bjergsted Terrasse 5, 4007 Stavanger

For spørsmål om befaring og andre forhold i anleggsperioden, samt for avtale om ny tilkopling til Usken VA, kontakt:
Byggeleder, Bruse Halvorsen, bruse@habit-as.no, tlf. 90696795